Please use widgets to populate the sidebars

Mijnbouw Collectie Limburg Online

Een van de belangrijkste onderdelen van het Mijnverleden, Mijn Toekomst project is de verbinding en ontsluiting van de mijnbouwcollecties. Het is 38 jaar geleden dat de laatste Nederlandse mijn de liftdeuren sloot. Het aantal personen dat voor een staatsmijn of een particuliere Nederlandse mijn heeft gewerkt, wordt steeds kleiner. Met het verdwijnen van de mensen, verdwijnt ook de kennis. De diverse vaktermen en de ervaringen met het gebruik van specifieke mijnbouwobjecten die zich vandaag de dag nog in museale collecties bevinden, zoals stijlentrekkers en gasmeetinstrumenten, zijn maar zelden zwart op wit gezet en gekoppeld aan de objectinformatie. De huidige collectiehistorie bevindt zich grotendeels in de hoofden van de steeds kleiner wordende groep oud-mijnwerkers. Met behulp van het MVMT project wordt samen met de ambassadeurs van het mijnverleden de rijke en interessante Mijnbouw Collectie Limburg (MCL) digitaal ontsloten en voor jong en oud toegankelijk gemaakt.

Vanaf 7 december zijn op DeMijnen.nl de collectiestukken van een viertal partners te bewonderen, te weten Museum het Domein (Sittard), Nederlands Mijnmuseum (Heerlen), Steenkolenmijn Valkenburg en Discovery Center Continium (Kerkrade). Naast de objectinformatie is er ook diverse aanvullende achtergrondinformatie te vinden op de website. Zoals de historie van de mijnlamp, het levensverhaal van Sint Barbara of de geschiedenis van een van de twaalf mijnen.

Bij het registreren en documenteren van de collecties is optimaal gebruik gemaakt van de historische kennis van de voormalige mijnwerkers en de museale professionaliteit en infrastructuur. Zo zijn er voor aanvang van het registreren een viertal workshops verzorgd over documentatie en registratie van mijnbouw relicten. Ook is er tijdens het project samen met voormalige mijnwerkers goed gekeken naar het juiste jargon dat de mijnwerkers ondergronds voor de diverse materialen gebruikten. Ondergronds werden voor sommige gebruiksvoorwerpen wel drie of vier verschillende termen gebruikt. Moet een ondersteuning nu een stut, een stempel of een stijl worden genoemd? Is het een stijlentrekker of noemen we het een Sylvester?

Behalve dat de MCL vanaf december via internet te raadplegen is, geeft het de deelnemende partners ook duidelijk inzicht in elkaars collecties. Met als positief gevolg dat collecties beter op elkaar kunnen worden afgestemd en beheersbaar blijven.

Ben je nieuwsgierig? Neem hier een kijkje en duik via de Mijnbouw Collectie Limburg in de interessante historie van ons rijke mijnverleden.